ZUŠ Heľpa » Aktuality » Výtvarné popoludnie v ZUŠ

Výtvarné popoludnie v ZUŠ

16. nov 2022 | Aktuality

Dňa 6.10.2022 sa uskutočnil projekt výtvarného odboru- Príjemné posedenie s výtvarným
umením. V rámci projektového zámeru obe Heľpa nám boli poskytnuté finančné prostriedky na zakúpenie kníh a
odbornej literatúry. Projekt prebiehal v koncertnej sále, kde bolo vytvorené príjemné
prostredie, poukladané nové knihy a materiál. Projektu sa zúčastnili
naši absolventi, boli im predstavené nové knihy, prezreli sme si rôzne techniky, ktoré môžu
v rámci výtvarného odboru vyskúšať. Nové knihy sa žiakom veľmi páčili a upútali ich rôzne
práce. Po predstavení kníh prebehla diskusia, dievčatá sa pýtali rôzne otázky o
výtvarnom umení, alebo o výtvarných technikách. Obohatilo nás to nielen materiálne, ale hlavne profesionálne.