ZUŠ Heľpa » Vyučovacie odbory » Hudobný odbor

Hudobný odbor

Husle

V hudobnom odbore v predmete hra na husliach ponúkame štúdium pre deti od šiestich rokov, kedy sa deti oboznamujú s nástrojom, jeho časťami a správnym postojom pri hre a notopisom. Štúdium hry poskytuje našim žiakom možnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti v hudobných telesách, či amatérskych alebo profesionálnych skupinách a orchestroch. Huslová hra spája tradíciu v podobe ľudovej hudby s klasickou, či modernou interpretáciou hudobných diel.

Akordeón

V hudobnom odbore v predmete hra na husliach ponúkame štúdium pre deti od šiestich rokov, kedy sa deti oboznamujú s nástrojom, jeho časťami a správnym postojom pri hre a notopisom. Štúdium hry poskytuje našim žiakom možnosť využiť svoje vedomosti a zručnosti v hudobných telesách, či amatérskych alebo profesionálnych skupinách a orchestroch. Huslová hra spája tradíciu v podobe ľudovej hudby s klasickou, či modernou interpretáciou hudobných diel.

Keyboard a klavír

Keyboard patrí medzi elektronické klávesové hudobné nástroje a je vybavený možstvom róznych funkcií. Jeho veľkou prednosťou je možnosť interpretácie róznych hudobných žánrov.

Počas štúdia hry na klavíri žiaci cvičia nielen skladby klasickej hudby, ale spestrujú svoj repertoár hudbou tanečnou, jazzovou, populárnou a filmovou. Okrem sólovej hry majú možnosť zapojiť sa do 4-ručnej hry, hry na dvoch klavíroch, do sprievodu s iným hudobným nástrojom. Aj keď klavír nepatrí medzi typické nástroje na Horehroní, v našej škole si deti zamilujú hru na tomto elegantnom hudobnom nástroji hlavne krásnymi skladbami a individuálnym prístupom ku každému žiakovi.

Spev

Na hodinách spevu sa deti učia správne technicky spievať, tvoriť tóny, kreovať frázy, štýlovo a výrazovo intrepretovať piesne rôznych žánrov a starať sa o svoj hlas. V ZUŠ Heľpa funguje od roku 2013 Detský spevácky zbor FELIX.