ZUŠ Heľpa » Kontakt

Kontakt

Adresa

Základná umelecká škola Heľpa
Školská 590/3
976 68 Heľpa

Fakturačné údaje

IČO: 51098989
DIČ: 2120595906

Právna forma: Rozpočtová organizácia
Druh vlastníctva: Vlast.územnej samosprávy
Zriadzovateľ: Obec Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa

Vznik: 1. septembra 2002
Právna forma od 1. septembra 2017

Bankový účet

SK41 5600 0000 0049 1189 0006

Telefónne kontakty

Riaditeľka školy

+421 948 060 213
Mgr. Lucia Rochovská