ZUŠ Heľpa » O škole » Rada školy

Rada školy

Predseda:

Mgr. art. Ihor Vlakh

Členovia:

Za pedagogických zamestnancov:
Mgr.art. Natália Lema

Za rodičov:
Martin Černák, Katarína Nosková, Mgr. Janka Kutliaková

Za zriaďovateľa:
Rudolf Mešťan, Jozef Fiľo