ZUŠ Heľpa » Vyučovacie odbory » Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore sa vyučujú hlavné výtvarné disciplíny: kresba, maľba, grafika, modelovanie a dekoratívna činnosť. Žiaka vedieme k rozvíjaniu jeho schopností, nadania a vkusu v oblasti výtvarného umenia. Spoločne sa snažíme hľadať význam krásy, pracovať s plochou, priestorom, líniou a farbou. So žiakmi sa pravidelne s veľkým úspechom zúčastňujeme výtvarných sútaží a organizujeme mnoho krásnych výstav.