ZUŠ Heľpa » O škole » Zamestnanci

Zamestnanci

Základná umelecká škola Heľpa

Vedenie školy:
Erika Šándorová, akad.mal. riaditeľka školy, výtvarný odbor
Mgr. Lucia Rochovská zástupkyňa riaditeľky, husle, hudobná teória
Pedagógovia:
Mgr.art. Natália Lema husle
Mgr.art. lhor Vlakh akordeón
Lesya Vlakhová akordeón
Mgr.art. et. Mgr. art. Andrea Bošeľová spev, spevácky zbor
Mgr.art. Zuzana Šajgalíková Tirindová výtvarný obor
Jana Babeľová, DiS.art. klavír, hudobná teória
Mgr. Jaroslav Dilský keyboard, flauta, hudobná teória
Mgr.art. Monika Hudáčeková flauta
Ján Jenča korepetície, klavír
Bc.Adrián Harvan DiS.art. husle
Mgr. Zdenka Tibenská hudobná teória
Gabriela Pálusová nepedagogicky zamestnanec

Elokované pracovisko Telgárt

pobočka sídli priestoroch ZŠ Telgárt

Mgr. Jaroslav Dilský trúbka, flauta, keyboard, HN
Bc. Adrián Harvan, DiS.art. husle, spev

Elokované pracovisko Bacúch

pobočka sídli v priestoroch bývalej ZŠ Bacúch
Erika Šándorová, akad.mal. výtvarný odbor
Jana Babeľová keyboard