ZUŠ Heľpa » O škole » Zamestnanci

Zamestnanci

Základná umelecká škola Heľpa

Vedenie školy:
Mgr. Lucia Rochovská riaditeľka školy, husle, hudobná teória
zástupkyňa riaditeľky
Pedagógovia:
Mgr.art. Natália Lema husle
Mgr.art. lhor Vlakh akordeón
Lesya Vlakhová akordeón
Mgr.art. et. Mgr. art. Andrea Bošeľová spev, spevácky zbor (materská dovolenka)
Bc. Aneta Kostovčáková, DiS.art. spev, zborový spev – zastupovanie MD
Mgr.art. Zuzana Šajgalíková Tirindová výtvarný obor
Jana Babeľová, DiS.art. klavír, hudobná teória
Mgr.art. Monika Hudáčeková flauta
Bc.Adrián Harvan DiS.art. husle
Mgr. Zdenka Tibenská hudobná teória (materská dovolenka)
Gabriela Pálusová ekonómka

Elokované pracovisko Telgárt

pobočka sídli priestoroch ZŠ Telgárt

Bc. Adrián Harvan, DiS.art. husle, spev
Jozef Harvan, DiS.art. keyboard a korepetície

Elokované pracovisko Bacúch

pobočka sídli v priestoroch bývalej ZŠ Bacúch
Mgr. Lucia Rochovská hudobná náuka