Výtvarné popoludnie v ZUŠ

Dňa 6.10.2022 sa uskutočnil projekt výtvarného odboru- Príjemné posedenie s výtvarným umením. V rámci projektového zámeru obe Heľpa nám boli poskytnuté finančné prostriedky na zakúpenie kníh a odbornej literatúry. Projekt prebiehal v koncertnej sále, kde bolo...

Nový školský rok v ZUŠ!

Vážení rodičia, milí žiaci! Po lete sa o pár dní opäť otvoria brány našej ZUŠ v novom školskom roku 2022/2023! Tešíme sa na stretnutia so žiakmi v hudobnom a výtvarnom odbore nielen v hlavnej budove ZUŠ v Heľpe, ale aj na elokovaných pracoviskách v Telgárte a v...